Mi razumemo da odabir i ugradnja novog akumulatora može biti stresan posao za mnoge vozače. Zato smo razvili „Correct Fit“ uslugu koju obezbeđuje naša patrolna služba.

Ukoliko ste kupili akumulator sa ugradnjom, naša patrola će doći u dogovoreno vreme da ugradi vaš akumulator. Ugradnja obično traje manje od pola sata. Ako nakon dolaska patrola ustanovi da je odabran pogrešan ili neodgovarajući akumulator, obezbediće vam odgovarajući akumulator i izvršiti povraćaj dela novca ukoliko odgovarajući akumulator ima nižu cenu od odabranog.

Ako odgovarajući akumulator ima višu cenu od kupljenog, razlika može biti plaćena na licu mesta. Čak i u retkim slučajevima kada patrola nema odgovarajući akumulator kod sebe, serviser će u magacinu podići odgovarajući akumulator i ubrzo se vratiti da ga ugradi na vaše vozilo. Ukoliko budu potrebni odstojnici ili adapteri pri ugradnji vašeg akumulatora, serviseri će vam ih obezbediti kao deo ove usluge besplatno. Potpuna usluga sa Akumulator Shopom.